Tjänster

Varje gott samarbete börjar med ett samtal!

Att leverera teknik och kompetens är en stor del av verksamheten som eventföretag. Vi vill göra mer än så. Om du väljer att investera i oss vill vi bemöta det förtroendet med ett likvärdigt engagemang. Om du väljer att arbeta med oss erbjuder vi ett närvarande och tillgängligt samarbete!

Vår styrka stavas: samförstånd. Vi diskuterar, planerar och distribuerar alltid uppdrag och upplägg med varandra så att alla har en ständigt uppdaterad inblick i verksamhetens alla delar. Vi har valt att arbeta tillsammans som ett lag och alla våra kunder är därför också en del i gemenskapen som det skapar!

Genom åren har vi byggt upp relationer och samverkan med många aktörer både i och utanför branschen. På samma vis har vi också knutit till oss flera ovärderliga kontakter och samarbetspartners. I Uppsala har vi som exempel genom föreningen Ljudbild Uppsala, Uppsalas största musikförening, en bra uppsikt över livescenen och utmärkta kontakter med aktiva musiker och band i staden.

Exempel på lyckade samarbeten